Whitepaper Dutch

Samenvatting Cuffcoin

Als bedrijf of ondernemer zit je niet te wachten op oninbare vorderingen, maar vroeg of laat krijgt iedereen te maken met klanten die hun betalingen niet voldoen. Vorderingen zijn tijdrovend, kostbaar en het is altijd onzeker of de vordering succesvol kan worden geïnd. Juristu is een specialist op het gebied van incassodienstverlening en had in 2017 en 2018 een incassoportefeuille in beheer ter waarde van ca. € 100 miljoen.

Juristu is de initiatiefnemer van Cuffcoin, het eerste blockchain-based platform dat het mogelijk maakt om elke vordering wereldwijd op te kopen. Zo maakt Cuffcoin het mogelijk om via crowdsourcing miljoenen aan schulden te verzamelen die anders niet geïnd zouden worden. Veelal moeten er kosten worden gemaakt voor een juridische procedure om de vorderingen te innen. Veel schuldeisers zien daar vanaf en ruilen hun vordering voor een aantal Cuffcoins. In de pilotfase is reeds voor ca € 500.000,- aan vorderingen geruild tegen Cuffcoins.

Samenvatting 

Deze samenvatting dient gelezen te worden als een inleiding op deze Whitepaper. Iedere beslissing van potentiële eigenaren van vorderingen om deze te ruilen voor de Cuffcoin, moet gebaseerd zijn op bestudering van deze Whitepaper, inclusief de bijlagen.

 • Uitgevende instelling: Cuffcoin B.V.
 • Website uitgevende instelling: https://cuffcoin.com/
 • Soort uitgifte: Security Token Offering Cuffcoins waarbij iedere Cuffcoin de Economische gerechtigheid op een aandeel vertegenwoordigt
 • Omvang verkoop:  (100.000.000 Cuffcoins)
 • Ruilprijs: €1,- per Cuffcoin
 • Doel Uitgifte: overname vorderingen
 • Risicoprofiel: Hoog
 • Doelgroep uitgifte: Vorderingen in het algemeen,  die gerechtelijk moeten, vonnissen en moeilijk inbare vorderingen
 • Verwacht rendement: Niet vooraf bepaald, afhankelijk van financiële resultaten van uitgevende Instelling

In totaal zijn er nu 100.000.000 Cuffcoins uitgegeven. De uitgegeven Cuffcoins vertegenwoordigen een percentage van de winst van de onderliggende aandelen in Cuffcoin B.V. Per 17 oktober 2018 zijn er reeds +/- 390.000 Cuffcoins in ruil waarvoor €390.000 aan vorderingen zijn verkregen. De Cuffcoins worden gebruikt om vordering over te nemen.

Welke onderliggende economische gerechtigheden biedt een Cuffcoin?

 • De houders van Cuffcoins hebben naar rato recht op de winst van Cuffcoin B.V.;
 • De houders van Cuffcoins hebben recht op een uitkering van de waarde bij verkoop van Cuffcoin B.V..

Daarnaast is de verhandelbaarheid van Cuffcoins vastgelegd in de contracten en hebben de houders van Cuffcoins recht op bepaalde beschermingsclausules in afspraken met Cuffcoin BV om hun waarde te behouden.

Unique Selling Points

Wat de CuffCoin uniek maakt, is het feit dat in principe elke vordering gekocht zou kunnen worden. Dit in tegenstelling tot factoring bedrijven, die niet alle vorderingen kunnen of willen overnemen, of hiervoor een lagere prijs betalen. Zelfs wanneer een vordering alsnog oninbaar blijkt te zijn, zal de schuldeiser die de Cuffcoins verkrijgt, via deze Cuffcoins alsnog mee gaan delen in de algehele winst van Cuffcoin, en niet enkel op zijn individuele vordering.

Bovendien wordt de Cuffcoin gelanceerd via Juristu, één van de meest snelgroeiende incassobureaus van Nederland. Dit komt door hun strakke en consequente ’10 dagen aanpak’. Door deze aanpak waarbij de debiteur via een strak communicatieprotocol wordt benaderd, betaalt de debiteur in 85% van de incassozaken binnen 10 dagen.

Verdienmodel

Cuffcoin B.V. koopt vorderingen van debiteuren tegen een vergoeding met een grote korting door middel van ruil met Cuffcoins. Cuffcoin geeft haar vordering uit handen aan Juristu incassodiensten B.V., die zal  proberen de vordering te innen. Op deze manier verwacht Cuffcoin 60% van de overgenomen vorderingen te kunnen incasseren. Zodra de vordering geïncasseerd is komt dit bedrag geheel toe aan CuffCoin, minus de gemaakte kosten. De waarde van de Cuffcoin zal toenemen zodra er meer vorderingen worden overgenomen op deze wijze.

Zes maanden na afronding van een financieel boekjaar, ontvangen houders van Cuffcoins na rato, een percentage van de nettowinst van Cuffcoin B.V. Bovendien hebben zij bij verkoop van Cuffcoin recht op een deel na rato van de opbrengst. Investeerders ontvangen dan pro rato een deel van de waarde gebaseerd op de hoogte van hun investering.

Tot nu toe bereikt

Puur via het eigen klanten netwerk heeft CuffCoin al veel succes. Tot op heden heeft Cuffcoin 390.000 Cuffcoins uitgegeven in ruil voor bestaande vorderingen van in totaal €390.000. Momenteel worden de procedures uitgevoerd voor het innen van deze vorderingen.

Voor wat betreft de het moederbedrijf Juristu Holding zijn er al vele vorderingen geïncasseerd en de opdrachtgevers zijn tevreden. In totaal heeft Juristu in 2017 en 2018 een incassoportefeuille in beheer ter grootte van € 100.000.000. Veel vorderingen die Cuffcoin overneemt komen via het netwerk van Juristu.

Voor de Barter

Over Cuffcoin

De Cuffcoin wordt door Juristu gelanceerd als een STO (Security Token Offering). Net als een ICO is ook dit gebaseerd op Blockchain, maar het belangrijkste verschil is dat dit niet een gebruikers token of valuta is, zoals bij een ICO, maar een effect. Dat betekent dat een investeerder dus daadwerkelijk een economisch belang krijgt in een onderneming.

Uitgifte van de tokens

Er zullen 100 miljoen tokens beschikbaar zijn. Deze tokens worden gebruikt om vorderingen op te kopen.

Ethereum-netwerk

Ethereum-netwerk biedt een medium voor interactie tussen bedrijven en gebruikers. Partijen communiceren door transacties naar het Cuffcoin-contract te verzenden. Alle transacties zijn gevalideerd door contract bedrijfslogica en opgenomen in de blockchain. Contract API staat open voor alle internetgebruikers en iedereen kan een gebruiker van Cuffcoin-token worden.

Interactie op systeemniveau

Het eToken-protocol ondersteunt twee primaire accountbeveiligingsmodellen: gebruikerssleutels en een gehoste portefeuille. In dit geval is de persoonlijke sleutel die het account ontgrendelt alleen bekend aan de eindgebruiker.

Gehoste portefeuille

In dit geval is een financieel instituut (een provider voor de uitwisseling van portefeuilles) verantwoordelijk voor de belangrijkste beveiliging. Er worden slechts 1-2 sleutels per instelling gebruikt en transacties worden gerouteerd naar specifieke gebruikersaccounts met behulp van ICAP6.

Risico’s

Algemene risicofactoren van het ruilen met de Cuffcoin

 • Nadelige verandering van wet- en regelgeving door politieke besluiten;
 • Wijziging in de macro-economische omstandigheden;
 • Uitgevende instelling is afhankelijk van het functioneren van de bestuursleden;
 • Concurrentierisico in markten waarin uitgevende instelling actief is;
 • Risico op faillissement of surseance van de uitgevende instelling;
 • Fiscaal risico door wetswijziging, nieuwe regelgeving of politieke besluitvorming.

Bedrijfsspecifieke risico’s

 • Procedurekosten moeten worden gemaakt, met niet altijd succesvol resultaat tot gevolg;
 • Cuffcoin heeft een pilot gedaan voor het inkopen van een beperkt aantal vorderingen, het is nog niet bewezen in de markt dat dit op grote schaal zal werken;
 • Cuffcoin en Juristu zijn beide jonge organisaties met beperkte track record waardoor de veronderstelde assumpties risico kennen.

Productspecifieke risicofactoren

 • Verlies van inleg doordat activiteiten van Cuffcoin B.V. niet voldoende inkomsten of waarde genereren;
 • Illiquiditeit van investering in dergelijke effecten;
 • Zeldzaamheid van dividenden bij investeringen in jonge bedrijven;
 • De houders van Cuffcoins zullen gaan verwateren door uitgifte van nieuwe Cuffcoins bij opkoop van vorderingen.

Juridische structuur

De aanbieder is anders dan de uitgevende instelling van de Cuffcoin. De Cuffcoins zullen uiteindelijk worden uitgegeven door de nog op te richten entiteit Cuffcoin B.V. Juristu Holding zal 100% van de aandelen verkrijgen en de Cuffcoin houders ontvangen een na rato winstdeling.

Juristu Holding werkt verder met lokale entiteiten voor haar dienstverlening, zo zijn er naast Nederland onder meer activiteiten in Frankrijk, Duitsland en de Verenigde Staten. Deze internationale activiteiten zijn actief via www.juristu.eu . De focus van Cuffcoin zal ook internationaal zijn, waarbij men dienstverlening afneemt van de andere Juristu Holding entiteiten.

TEAM

Maurits Hennen

Eigenaar en directeur Juristu Incassodiensten BV.

Ondernemer, marketeer met brede blik op alle aspecten van incasso, debt barter en debt buying. Directe ervaring met direct contact met bedrijven die oplossingen zoeken voor incasso. Eenvoudig contact in communicatie met zakenmensen. Scherpe ondernemersgerichte focus. Snel, eenvoudig en hard werkend aan uitbreiding van het bedrijf. Samenwerkend met een fantastisch team van enthousiaste mensen.

Mr. Denise Schouten

Advocate en commissaris van CuffCoin, eigenaresse van AcrisLegal.nl

Mr. Schouten is advocaat bij en oprichter van Acris Legal. Mr. Schouten dringt met haar jarenlange ervaring in de advocatuur snel door tot de kern van de zaak. Snelle, adequate no-nonsense juridische dienstverlening. Commissaris bij Cuffcoin en wordt regelmatig ingeschakeld bij ingewikkelde juridische kwesties.

Mr. Gamze Gökse

Hoofd Juridische afdeling Juristu Incassodiensten

Gamze is verantwoordelijk voor alle juridische incassozaken van Juristu. De dagvaardingen voor incassozaken zijn essentieel in de incassowereld. Wie ontvangt de dagvaarding? Wie is de eindverantwoordelijke? Zijn zij inderdaad aansprakelijk, dan ontvangen zij de dagvaarding. Gamze weet waar ze het over heeft en denkt in oplossingen. Het doel is duidelijk: gelden incasseren voor opdrachtgevers.

Jelte Klaver

Jurist

Jelte is multi-inzetbaar en denkt en doet in oplossingen. Zijn er bijvoorbeeld debiteuren die willen schikken, dan zal Jelte de zaak afhandelen. Bij schikking dient de debiteur de kosten ook te betalen. Jelte denkt praktisch en heeft een incassofocus. Gelden dienen snel te worden geïncasseerd.

Het product

De Cuffcoin is door Juristu en Cuffcoin gelanceerd als een STO (Security Token Offering). Net als een ICO is ook dit gebaseerd op Blockchain, maar het belangrijkste verschil is dat dit niet een gebruikers token of valuta is, zoals bij een ICO, maar een effect. Dat betekent dat een investeerder dus daadwerkelijk een economisch belang krijgt in een onderneming.

CuffCoin is een barter-instrument voor het opkopen van vorderingen. Dat kunnen de volgende zaken zijn:

 • Facturen;
 • Huurovereenkomsten;
 • Vonnissen;
 • Beschikkingen;
 • Achterstallige betalingen.

Veel openstaande vorderingen worden aangeboden via Juristu Incassodiensten, die het tien dagen minnelijk incasso start. Indien het minnelijk incasso niet lukt kan er over worden gegaan op een gerechtelijk incasso. De kosten hiervoor, zoals griffierecht, dienen vooruit te worden betaald door de opdrachtgever. Indien de opdrachtgever aangeeft deze kosten niet vooruit te kunnen betalen, komt er veelal een CuffCoin barter tot stand. CuffCoin bekijkt de vordering en kijkt naar de verhaalbaarheid en biedt de opdrachtgever dan een aantal CuffCoins aan. In 71% van de rechtszaken komt de gedaagde niet opdagen bij de rechtbank, waardoor CuffCoin dan direct beschikt over een vonnis. CuffCoin geeft de deurwaarder vervolgens opdracht om het vonnis te betekenen en te executeren bij de debiteur. De gelden die dan binnen komen, komen ten goede van het kapitaal van CuffCoin.

De schuldeiser die CuffCoins heeft ontvangen kan ook een vordering ingebracht hebben die niet succesvol wordt afgerond. Echter wordt de schuldeiser niet uitbetaald op basis van zijn individuele vordering maar deelt de schuldeiser mee in de algehele waarde van de Cuffcoin.

Met CuffCoin zetten we een product in de markt waarmee schuldeisers niet hoeven te investeren, maar een barter/ruil doen voor hun openstaande vordering.

Uniek

Het unieke concept aan de CuffCoin is dat elke vordering gekocht kan worden. Zelfs wanneer een vordering alsnog oninbaar blijkt te zijn, kan de voormalige schuldeiser meedelen in de winst van het geheel. In plaats van vorderingen voor een laag bedrag aan een factoring bedrijf van de hand te doen, kunnen bedrijven zo via Cuffcoin meer rendement behalen.

De Cuffcoin wordt gelanceerd via Juristu, één van de meest snelgroeiende incassobureaus van Nederland. In 2017 en 2018 beheerde zij een incasso portefeuille van  ca.€100.000.000. Dit komt door de strakke en consequente 10 dagen aanpak. Deze aanpak heeft succes, in 85% van de incassozaken wordt binnen 10 dagen door de debiteur betaald.

Verdienmodel

Cuffcoin B.V. koopt vorderingen van debiteuren tegen een vergoeding met een grote korting door middel van ruil met Cuffcoins. Cuffcoin geeft haar vordering uit handen aan Juristu incassodiensten B.V., die zal  proberen de vordering te innen. Op deze manier verwacht Cuffcoin 60% van de overgenomen vorderingen te kunnen incasseren. Zodra de vordering geïncasseerd is komt dit bedrag geheel toe aan CuffCoin, minus de gemaakte kosten. De waarde van de Cuffcoin zal toenemen zodra er meer vorderingen worden overgenomen op deze wijze.

Zes maanden na afronding van een financieel boekjaar, ontvangen houders van Cuffcoins na rato een winstdeling van de nettowinst van Cuffcoin B.V. Bovendien hebben zij bij verkoop van Cuffcoin pro rato recht op een deel van de opbrengst. Investeerders ontvangen dan pro rato een deel van de waarde gebaseerd op de hoogte van hun Cuffcions.

Schaalbaarheid

Doordat tokens in een online omgeving tegen vorderingen kunnen worden geruild, kan het plan zeer eenvoudig digitaal worden opgeschaald. Daarnaast kunnen via Juristu grote aantallen incasso’s worden overgenomen waardoor ook de activiteiten schaalbaar zijn.

Huidige status

Puur via het eigen netwerk heeft CuffCoin al een eerste pilot fase gedraaid. Tot op heden heeft Cuffcoin 390.000 Cuffcoins uitgegeven in ruil voor bestaande vorderingen van in totaal €390.000. Momenteel worden de procedures uitgevoerd voor het innen van deze vorderingen.

Voor wat betreft de het moederbedrijf Juristu Holding zijn er al vele vorderingen geïncasseerd en de opdrachtgevers zijn tevreden. In totaal heeft Juristu in 2017 en 2018 een incassoportefeuille in beheer t.w.v. € 100.000.000. Veel vorderingen die Cuffcoin overneemt komen via het netwerk van Juristu.

Verdere ontwikkelingen

De volgende stap die genomen zal worden is het uitrollen van het netwerk buiten Juristu, door middel van online marketing. Het doel hierbij is om veel business-to-business vorderingen over te kopen. Op dit moment komt 99% van de Cuffcoin barters tot stand via het Juristu netwerk. De hoofd focus ligt op Nederland, maar we kijken ook zeker naar Frankrijk, Duitsland, en Amerika.

In 2019 is het dan ook de bedoeling te starten in de Verenigde Staten van Amerika, Juristu heeft daar namelijk ook een kantoor geopend. De verwachting is dat daar veel vorderingen worden overgenomen, aangezien het in Amerika niet mogelijk is om de incassokosten door te rekenen aan de debiteur. De schuldeiser die een openstaande vordering heeft, moet hiervan zelf de extra incassokosten dragen; dit in tegenstelling tot de incassowet die geldt in Europa. In 2018 wordt de totale marktomgeving voor oninbare vorderingen in de VS geschat op zo’n €12.1 miljard. Van het totaal aantal vordering wat over te nemen is kan naar verwachting 25% door Cuffcoin worden verwerkt.

In veel gevallen bedragen deze kosten 35% tot 50% van het totaal bedrag van een vordering en gelet op de de hoge kosten die een procedure met zich meebrengt voor de schuldeiser, zullen veel van hen dan ook kiezen voor een barter met de CuffCoin. CuffCoin heeft deze hoge kosten niet, omdat zij zelf de procedure kan voeren.

Doelgroep

We richten ons op ondernemers die oninbare vorderingen hebben, waarbij minnelijk incasso niet mogelijk is. De schuldeiser moet investeren in de vordering, zoals griffierecht en betekeningskosten. Ondernemers hebben vaak de tijd en/of middelen niet om extra kosten te maken. Door een ruil met Cuffcoins krijgt de waardeloze vordering een mogelijke toekomstige waarde zonder dat de schuldeiser hier zelf verder in hoeft te investeren. Oninbare B2B-vorderingen komen het meest voor in de sectoren bouw, duurzame consumptiegoederen en de dienstensector.

De focus ligt dan ook op zakelijke vorderingen, B2B. De doelgroep bestaat uit MKB-bedrijven. Veelal hebben klanten 1-100 man personeel en een omzet van €50.000 tot €50 miljoen.

Marktomvang

De markt voor openstaande vorderingen is enorm. Naar schatting blijven er miljoenen euro’s aan openstaande vorderingen openstaan die niet geïncasseerd worden, dit geldt alleen al voor de MKB-sector. Het aandeel van B2B-vorderingen dat volgens leveranciers in Nederland als oninbaar wordt afgeschreven lag in 2017 volgens Atradius op 0,9% van de totale waarde van B2B-vorderingen. Vorderingen worden vooral als oninbaar gemeld omdat een klant failliet gaat (60,4%) of vanwege de hoge kosten van het invorderen bij debiteuren (29,6%).

Zo schatte incassobureau Hoist in 2015 de totale waarde van de markt voor opgekochte schulden in de Benelux op €150 miljoen. Bovendien verwachtten zij dat deze markt tussen 2015 en 2020 elk jaar met 8 procent zou groeien.

Concurrentie

Concurrenten zijn met name factoring bedrijven, verzekeringsbedrijven en grote incassobureaus die vorderingen kopen.

Huidige klanten

Op dit moment zijn er voor ca. € 500.000,- aan vorderingen geruild voor de Cuffcoin. Dit zijn allen MKB bedrijven met 1-100 man personeel en een omzet van €50.000 tot €50 miljoen. Daarnaast zijn er al vele gegadigden die hebben aangegeven dat wanneer het minnelijke traject niet succesvol blijkt te zijn dat zij hun vordering voor de CuffCoin willen verkopen.

Feedback van klanten

De klant die de factuur heeft overgedragen heeft geen zorgen meer, heeft rust en hoeft geen extra kosten te maken. Deze hebben vertrouwen in CuffCoin, en Juristu, die zorgt voor een correcte benadering van debiteuren en een nette afhandeling van de dossiers. Inmiddels zijn er door Juristu al meer dan 10.000 klanten geholpen. Klanten omschreven ons als: “Snel, daadkrachtig bedrijf”,  “Hard en doortastend” en “Geen poespas maar directe aanpak”.

Nieuwe klanten

De verwachting is dat het aantal nieuwe vorderingen zal komen te liggen  op 25 tot 100 vorderingen per maand. In 2019 willen we voor minimaal €2,5 miljoen aan nieuwe vorderingen opkopen.

Sales

Verkoopverhaal

Als bedrijf of ondernemer zit je niet te wachten op oninbare vorderingen, maar vroeg of laat krijgt iedereen te maken met klanten die hun betalingen niet voldoen. Vorderingen zijn tijdrovend, kostbaar en het is altijd onzeker of de vordering succesvol kan worden geïncasseerd. Cuffcoin is de eerste Security Token die het mogelijk maakt om elke vordering op te kopen. Zo maakt de Cuffcoin het mogelijk om via crowdsourcing miljoenen aan schulden te verzamelen die anders oninbaar zouden blijven.

Wat de Cuffcoin uniek maakt, is het feit dat elke vordering gekocht kan worden. Dit in tegenstelling tot factoring bedrijven, die niet alle vorderingen kunnen of willen overnemen. Zelfs wanneer een vordering alsnog oninbaar blijkt te zijn, kan de voormalige schuldeiser meedelen in de winst van het geheel aan vorderingen. Ook bedrijven en ondernemers halen hier winst uit: in plaats van vorderingen voor een laag bedrag aan een factoring bedrijf van de hand te doen, kunnen zij via Cuffcoin zo meer rendement behalen.

Bovendien wordt de Cuffcoin gelanceerd via Juristu, één van de meest succesvolle incassobureaus van Nederland. Dit komt door hun strakke en consequente aanpak 10 dagen aanpak. Deze aanpak heeft succes, in 85% van de incassozaken wordt binnen 10 dagen door de debiteur betaald.

Blockchain maakt het mogelijk dat elke transactie zichtbaar is, door middel van het contractnummer. Bovendien kan eigen waarde gecreëerd worden door Cuffcoins te ruilen.

Gedaan tot nu toe

Tot op heden heeft Cuffcoin in de pilot fase met succes ca. € 500.000 aan Cuffcoins geruild voor vorderingen van bedrijven en particulieren met schuldpapieren als facturen, leningen, schulden en claims. Daarnaast is geïnvesteerd in marketing, juridische activiteiten en de blockchain.

Marketing & sales kanalen

We zullen vooral online marketing kanalen inzetten. Er zal worden geadverteerd via social media om zowel nieuwe gebruikers aan te trekken alsook de bekendheid van de Cuffcoin te vergroten. Voor Search Engine Advertising zal Google Adwords worden gebruikt, iets wat tot nu toe voor Juristu altijd goed gewerkt heeft.

Marketing doel

De marketing kanalen worden ingezet zodra de plaatsing van de Cuffcoin voldaan is. Het doel van de marketing is om nieuwe klanten binnen te halen en nieuwe vorderingen over te kopen. Cuffcoin zal in de markt gezet worden als hét efficiënte, betrouwbare online alternatief voor het plaatsen van oninbare vorderingen, dat gebruikers bovendien de kans biedt om mee te profiteren van de winst die behaald zal worden.

Partnerships

Er is een partnership met Juristu Incassodiensten aangegaan, zowel in Nederland als daarbuiten. Nadat Cuffcoin de vorderingen opkoopt, besteedt zij deze uit aan Juristu. Juristu begeeft zich al lange tijd in deze branche en weet maar liefst 85% van de vorderingen binnen 10 dagen te innen. Er is een constante stroom van nieuwe overnames van vorderingen, die mede mogelijk wordt gemaakt door Juristu. Bovendien wordt gekeken naar mogelijke partnerships met andere bedrijven.

Financiën 

Omzet tot nu toe

Verwachte omzet

In het eerstvolgende jaar (2019) wordt verwacht circa €1.050.000 omgezet te worden. Het tweede jaar (2020) verwachten wij rond de €3,75 miljoen aan omzet en in het derde jaar (2021) willen wij naar de €10,50 miljoen omzet toe.

Aannames

Wij verwachten maandelijks gemiddeld 50 vorderingen over te kopen. De vorderingen die Cuffcoin overneemt variëren qua bedragen tussen de €10.000 en €250.000. Het zijn veelal kostbare procedures voor schuldeisers, door de samenwerking van Cuffcoin en Juristu zijn de kosten relatief laag te noemen en de overname door middel van de ruil van Cuffcoin zorgt ook voor een hoog winstpercentage voor Cuffcoin. De vastgestelde kans op succes is 60%, waarvan 50% in het jaar zelf betaald zal worden en 50% in het jaar daarna.

Tot nu toe geïnvesteerd

In Cuffcoin is momenteel zo’n €150.000 geïnvesteerd door Juristu, op basis van sweat-equity en cashflow vanuit Juristu.

Rendement

In totaal zullen er maximaal 100.000.000 Cuffcoins uitgegeven kunnen worden, welke 50% van de winst van de onderliggende aandelen in Cuffcoin B.V. vertegenwoordigen. Per 17 oktober 2018 zijn er reeds +/- 390.000 Cuffcoins uitgegeven in ruil waarvoor €390.000 aan vorderingen zijn verkregen.

Cuffcoins als digitale aandelen

Welke onderliggende economische gerechtigheden biedt een Cuffcoin?

 • De houders van Cuffcoins hebben naar rato recht op de winst van Cuffcoin B.V.;
 • De houders van Cuffcoins hebben recht op een uitkering van de waarde bij verkoop van Cuffcoin B.V..

Daarnaast is de verhandelbaarheid van Cuffcoins vastgelegd in de contracten en hebben de houders van Cuffcoins recht op bepaalde beschermingsclausules in afspraken met Cuffcoin BV om hun waarde te behouden.

Uitbetalingsbeleid

Zes maanden na het einde van het financiële boekjaar zal naar rato van de netto winst aan de Cuffcoin houders pro rato worden uitgekeerd. De winst zal aan de ruiler worden uitgekeerd middels de persoonlijke Cuffcoin portefeuille in Ethereum. In totaal zal de winst als volgt worden besteed:

Ontwikkeling van de waardering van de Cuffcoin

Per €1 aan geruilde vordering wordt momenteel 1 Cuffcoin uitgegeven aan schuldeisers. De verwachting is dat de waarde waartegen de schuldeisers de vorderingen willen verkopen zal stijgen naar €5 aan geruilde vordering per uit te geven Cuffcoin omdat er een bewezen procedure kan worden gevolgd en er waarde in de Cuffcoin zal zitten. De waarde van de Cuffcoin zal echter langzamer stijgen omdat er verwatering van de bestaande Cuffcoin houders op treedt met iedere uitgifte.

In 2022 zullen er uiteindelijk naar verwachting 30 miljoen Cuffcoins in omloop zijn welke een waarde vertegenwoordigen van Cuffcoin B.V. van €27 miljoen. Dit is gebaseerd op een omzet van €22,5 miljoen maal een industriestandaard omzet-multiple van 1,2.

Risico’s

Cuffcoin investeert in de geruilde overgenomen vordering. U als ontvanger van de Cuffcoin kan meedelen in het succes van andere vorderingen die succesvol worden geïncasseerd. Uw vordering kan mislukken, daar heeft Cuffcoin dan verlies op. Uw voordeel is geen investeringen in gerechtelijke dure procedures, maar wel mee profiteren van de opbrengsten van de andere overgeneomen vorderingen van Cuffcojn.

Verklaringen uitgevende instellingen

Corporate Governance Code
Aangezien de Nederlandse corporate governance code slechts van toepassing is op vennootschappen met statutaire zetel in Nederland waarvan aandelen of certificaten van aandelen zijn toegelaten tot de officiële notering van een van overheidswege erkende gereglementeerde markt (effectenbeurs), past Cuffcoin deze code niet toe.

Procedures
Er zijn geen overheidsingrepen, rechtszaken of arbitrages, met inbegrip van dergelijke procedures die, naar beste weten van de Cuffcoin hangende zijn of kunnen worden ingeleid, over een periode van ten minste de voorafgaande 12 maanden die een invloed van betekenis kunnen hebben of in een recent verleden hebben gehad op de financiële positie of rentabiliteit van Cuffcoin of de groep waartoe Cuffcoin behoort.

Cijfers
De financiële cijfers in deze Whitepaper opgesteld door Juristu en Cuffcoin en niet gecontroleerd, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven.

 

 

 

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *