Entries by Cuff Coin

Whitepaper English

Cuffcoin As a business or entrepreneur you are not waiting for uncollectible receivables, but sooner or later everyone will have to deal with customers who do not pay their payments. Claims are time-consuming, costly and it is always uncertain whether the claim can be recovered successfully. Juristu is a specialist in the area of ​​debt […]

Whitepaper Dutch

Samenvatting Cuffcoin Als bedrijf of ondernemer zit je niet te wachten op oninbare vorderingen, maar vroeg of laat krijgt iedereen te maken met klanten die hun betalingen niet voldoen. Vorderingen zijn tijdrovend, kostbaar en het is altijd onzeker of de vordering succesvol kan worden geïnd. Juristu is een specialist op het gebied van incassodienstverlening en […]